Accountancy

Als ondernemer bent U druk bezig met de dagelijkse activiteiten voor Uw onderneming. Maar dat is niet meer alleen waar het om gaat. U wilt ook Uw bedrijfsadministratie goed en duurzaam inrichten om te bepalen of zaken ook financieel gezien goed verlopen en vooruit kunnen kijken om te zie of U op koers ligt om Uw doelstellingen te behalen.

De bedrijfsadministratie is de financiële basis van elke onderneming. De bedrijfsadministratie geeft U inzicht in de financiële positie van Uw onderneming en stelt U in staat om adequaat te reageren op veranderingen. De accountants van Back BV helpen U graag op weg bij het inrichten en beheren van Uw bedrijfsadministratie. Daarbij heeft U als ondernemer de keuze om zelf de bedrijfsadministratie te voeren of dit aan ons uit te besteden. Voor Uw eigen inzicht kunnen wij (tussentijdse) rapportages, prognoses en begrotingen voor U opstellen, zodat U inzicht krijgt in de actuele financiële stand van zaken.

De bedrijfsadministratie is wettelijk verplicht, omdat daaruit ook Uw belastingaangiften tot stand komen. De accountants van Back BV kunnen U helpen om de bedrijfsadministratie zo in te richten dat U niet meer dan nodig belasting betaalt en kunnen U adviseren of naar de juiste specialisten doorverwijzen bij complexere fiscale vraagstukken.

Voor meer informatie over de toegevoegde waarde van onze accountants voor de ondernemer verwijzen wij U graag naar de voorlichtingsbrochure van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA):
http://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/NBA-Brochure-DAAROM-EEN-CCOUNTANT-aug13.pdf

Voor meer informatie over het starten, kopen of verkopen van een onderneming of fiscale zaken kunnen wij U van harte het zakenboekje van het NBA aanraden:
http://www.nba.nl/Voor-leden/Diensten/Publicaties/ZakenZakboekje/

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.