Accountant

Poortwachtersfunctie accountant moet effectiever en stringenter

Wat is de toegevoegde waarde van de accountant? Vooral in de financiële wereld is er een kloof ontstaan tussen wat van de accountant wordt verwacht en welke werkzaamheden hij daadwerkelijk uitvoert. Dit verschil is mede ontstaan doordat de ‘buitenwereld’ ervan uitgaat dat de accountant het gehele interne beheersingssysteem van een organisatie toetst en niet alleen de jaarrekening controleert. In werkelijkheid toetst hij het beheersingssysteem alleen voor zover het noodzakelijk is om vast te stellen of hij bij zijn controle op het interne beheersingssysteem kan vertrouwen. Dit is dus allesbehalve een volledige toetsing.

 

Klik hier om het .PDF-document ‘FC Poortwachtersfunctie accountant’ te downloaden

 

Poortwachtersfunctie accountant moet effectiever en stringenter is slechts één voorbeeld van een recent populair artikel. Op deze website zijn nog meer voorbeelden van onze artikelen opgenomen. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de vraag om specifieke informatie over een bepaald onderwerp.
Link naar Contactformulier