Informatie

Informatie als business tool

Managementinformatiebehoefte van een organisatie wordt bepaald door de visie, missie en doelstellingen. Bij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op deze terreinen zal in de regel ook de gewenste managementinformatie veranderen. De afstemming tussen strategie en doelstellingen en de gewenste managementinformatievoorziening is een continu proces. Het management van een organisatie heeft dan ook behoefte aan relevante, betrouwbare en actuele informatie, waarmee het zijn strategisch beleid kan plannen en de uitvoering ervan kan beoordelen.

 

Klik hier om het .PDF-document ‘FC Informatie als business tool’ te downloaden

 

Informatie als business tool is slechts één voorbeeld van een recente populair artikel. Op deze website zijn nog meer voorbeelden van onze artikelen opgenomen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de vraag om specifieke informatie over een bepaald onderwerp.