E-factureren

Elektronisch factureren

We leven in een digitaal tijdperk. Desondanks wordt van de ruim 1 miljard facturen nog steeds 35% in papieren vorm verzonden. En de organisaties, die wel elektronisch facturen verzenden doen dat meestal niet in de meest efficiënte en effectieve vorm. Facturen, die elektronisch worden verzonden, kunnen meestal nog niet elektronisch worden verwerkt. Dit vergt een tijdrovende administratie. Alle handmatige foutgevoelige handelingen, die gemoeid gaan met het ontvangen en verzenden van facturen, kunnen uiteindelijk leiden tot slechte relaties met leveranciers en afnemers en zelfs tot slecht cash flow management. Bovendien heeft het financiële consequenties en vormt het papierverbruik een belasting voor het milieu.

Organisaties zijn minder tijd en geld kwijt als zij facturen niet alleen elektronisch verzenden, maar ook elektronisch kunnen verwerken. Dat leidt tot een belangrijke administratieve lastenverlichting. En leidt ertoe dat facturen sneller worden verwerkt en betaald. In deze tijd van oplopende betalingstermijnen ook niet onbelangrijk.

Elektronisch factureren zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in het verhogen van de efficiëntie van bedrijfsprocessen. Door tijdig aan de migratie te beginnen, verzekeren organisaties zich ervan dat ze mee kunnen met de markt als elektronisch factureren de standaard is geworden.