Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht is de naam van de nieuwe controle aanpak van de Belastingdienst. Horizontaal toezicht is gebaseerd op begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen: een open relatie tussen een onder toezicht gestelde organisatie en de Belastingdienst, waarin fiscale kwesties snel kunnen worden behandeld. Hierdoor kan zoveel mogelijk in de actualiteit worden gewerkt, waardoor controles achteraf minder intensief hoeven te zijn. Daar staat tegenover dat de Belastingdienst ook om enige zekerheid bij de belastingplichtige vraagt. De belastingplichtige moet haar fiscale processen en relevante fiscale risico’s beheersen, ‘in control’ zijn en daarover kunnen en willen communiceren met de Belastingdienst.

De Belastingdienst betrekt via vertegenwoordigers, zoals brancheorganisaties, koepels en fiscale dienstverleners ondernemingen in het MKB bij horizontaal toezicht. U kunt dus door brancheorganisaties, koepels en fiscale dienstverleners medewerkers worden benaderd met de vraag of U openstaat voor een oriënterend gesprek over horizontaal toezicht, maar bent vrij om te kiezen of U hierin mee wil gaan. Het is dan ook een goed idee om U in de voordelen en consequenties van horizontaal toezicht te verdiepen.